• Twoja Polska

  30 lat po upadku komunizmu w Polsce znaleźliśmy się jako wspólnota obywatelska na zakręcie.

  Podobnie jak w 1989 roku, w wyborach ponownie zdecydujemy o kierunku, jaki obierze Polska w najbliższych latach, a nawet być może – dekadach. Zdecydujemy, jakie będą: ustrój naszego kraju, charakter stosunków społecznych, zakres realnych praw i swobód obywatelskich, nakreślimy perspektywy naszej gospodarki i miejsce Polski w Europie. Wybierzemy przyszłość Polaków.

  Czy każdy głos będzie miał jednakową siłę? Czy karierę w Polsce będzie mógł robić każdy, czy tylko członkowie i poplecznicy partii rządzącej? Czy w szkole, sądzie, szpitalu, banku lub urzędzie wszyscy będą równi, czy też ci związani z władzą okażą się równiejsi? Czy Polska będzie państwem, z którym należy się liczyć w regionie, Europie i na świecie, a my wszyscy będziemy mogli być z niej dumni, czy też na długo pozostanie nam przyjąć rolę outsiderów pomstujących na resztę świata za naszą izolację?

  To tylko niektóre z pytań, na które muszą odpowiedzieć Polacy.

 • Wolność i demokracja dla wszystkich

  • Przyjmiemy Akt Odnowy Demokracji, który stworzy trwałe ramy demokratycznego państwa prawa.
  • Odbudujemy niezależność Trybunału Konstytucyjnego i odpartyjnimy KRS.
  • Odpartyjnimy prokuraturę i rozdzielimy na zawsze funkcję Ministra Sprawiedliwości i prokuratora generalnego.
  • Zniesiemy abonament RTV i uniezależnimy telewizję publiczną od woli polityków.
  • Pomożemy kobietom godzić pracę z rodziną (żłobki, przedszkola) oraz wprowadzimy pełną dostępność darmowego in vitro i znieczulenia przy porodzie. Wprowadzimy też 2 miesięczne urlopy ojcowskie.
  • Zalegalizujemy związki partnerskie.
  • Program #DarmowaSieć obejmie ponad 5 milionów młodych obywateli w wieku od 11 do 24 lat – każdy dostanie rocznie 365 darmowych GB.
  • Zwolnimy wszystkich młodych przedsiębiorców z opłacania składek ZUS oraz NFZ do ukończenia 25. roku życia.
  • Przywrócimy pełne prawo do bezpieczeństwa zgromadzeń.
  • Uchylimy ustawy godzące w prywatność obywateli.
  • Obywatel zyska wpływ na policję i wiedzę o jej działaniach np. poprzez publiczną mapę przestępstw.
  • Zlikwidujemy CBA i przeprowadzimy dogłębny audyt służ specjalnych.
  • Odzyskamy dla Polski 100 mld zł w przyszłym budżecie unijnym, które odpuściła obecna władza.
  • Przekierujemy unijną pomoc na walkę ze smogiem i inwestycje w ochronie zdrowia.
  • Przywrócimy partnerskie stosunki z USA (bez serwilizmu) i zadbamy o to, by współgrały z naszymi sojuszami europejskimi.

 • Europejska ochrona zdrowia

  • Pacjent będzie czekał do specjalisty maksimum 21 dni, a na pomoc na SOR maksimum 60 min. Uwolnimy lekarzy od biurokracji, która kradnie im 80% czasu. Uruchomimy w pełnym zakresie nocną i świąteczną pomoc lekarską. To wszystko zredukuje kolejki do lekarza.
  • Pacjent zyska pełny dostęp do leków, bo będziemy magazynować leki na czas kryzysów lekowych i uruchomimy rodzimą produkcję.
  • Polakom od 50 roku życia zapewnimy bezpłatne badania przekrojowe co 5 lat.
  • Wszystkie dzieci dostaną szczepionki za darmo, nawet te najnowocześniejsze.
  • Stworzymy centra leczenia nowotworów narządów – wyleczalność raka w ciągu 7 lat zyska poziom europejski.

 • Wyższe płace i gospodarka dla wszystkich

  • Na naszych propozycjach skorzystają szczególnie ludzie młodzi i mieszkańcy małych miejscowości-czyli wszyscy ci, którzy zarabiają gorzej.
  • Program „Niższe podatki, wyższa płaca” to skok najniższych zarobków o ponad 600 zł na rękę. To premia za aktywność.
  • Dzisiaj państwo zabiera 50% pensji Polaków. My obniżymy składki: PIT, ZUS i NFZ. Nie przekroczą 1/3 zarobków.
  • Pracownicy małych firm zarobią więcej, choć pracodawca nie będzie musiał dawać podwyżki.
  • Seniorzy, którzy dorabiają do emerytury, będą zwolnieni z PIT.
  • Obniżymy składkę ZUS dla małych firm! Rocznie to nawet 2500 zł korzyści.
  • Zasiłek chorobowy dla kobiet w ciąży sfinansuje od początku ZUS, a nie jak do tej pory pracodawca (dziś firma płaci 33 dni).
  • Będziemy premiować firmy, które rozwijają się szybciej niż gospodarka. Jeśli będą inwestować, nie będą płacić CIT.
  • Wrócimy do sprawdzonego programu Mieszkanie dla Młodych – program obejmie jednorazowe dofinansowanie wkładu własnego – w wysokości od 10%(single) do 30% (rodziny z co najmniej trojgiem dzieci) wartości odtworzeniowej mieszkania w zależności od lokalizacji.
  • Uruchomimy program budowy dróg krajowych oraz powiatowych węzłów („hubów”) komunikacyjnych. Do 2025 r. powinno powstać 3 900 km dróg i 57 obwodnic oraz 314 centrów komunikacyjnych.
  • Przekierujemy ciężki transport na kolej – dość niszczenia dróg.
  • Wprowadzimy podział środków unijnych i krajowych dostosowany do potrzeb gospodarstw rolnych.
  • Prawo rolników do ziemi rolnej, swobodny obrót i swobodne powiększanie gospodarstw rolnych uważamy w Koalicji Obywatelskiej za niepodważalne.
  • Odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa jest dla Koalicji Obywatelskiej priorytetem.

 • Czyste powietrze

  • Wyeliminujemy węgiel w ogrzewaniu domów i mieszkań do 2030 roku, a do 2040 roku w całej energetyce (wyczerpanie zasobów).
  • Sfinansujemy wymianę pieców - trujące kopciuchy zastąpimy pompami ciepła i ciepłem sieciowym.
  • Wraz z branżą górniczą przyjmiemy stabilny plan transformacji przemysłowej dla Śląska.
  • Zamiast betonować miasta, będziemy je zazieleniać.
  • Ochronimy infrastrukturę wodną- dzięki środkom unijnym zatrzymamy wodę w systemach melioracyjnych.
  • Skończymy ze sprowadzaniem śmieci do Polski.
  • Wprowadzimy powszechny system kaucji za butelki szklane.

 • Przyjazna szkoła, kultura i nauka

  • Szkoła będzie rozwijać talenty i zainteresowania uczniów.
  • Postawimy na naukę praktycznych umiejętności.
  • Zapewnimy w szkole pełną usługę edukacyjną: wychowanie, opiekę, żywienie, rozwijanie talentów i sprawność fizyczną.
  • Nauczycielom damy obiecane podwyżki i więcej swobody.
  • Pozostawimy dotychczasowy wymiar pensum.
  • Podstawy programowe nie będą pisane przez polityków, zrobi to niezależna, autonomiczna i złożona z fachowców Komisja Edukacji Narodowej.
  • Wprowadzimy stypendia edukacyjne powiązane z osiąganymi w szkole wynikami.
  • Będziemy wspierać uczelnie z aspiracjami. Chcemy, aby przynajmniej jedna polska uczelnia weszła do pierwszej setki uczelni w świecie.

 • Polska seniora

  • Wprowadzimy 13. emeryturę co roku i na stałe – niezależną od kaprysów władzy.
  • Przyznamy emerytom, którzy przepracowali 40 lat premię 10 tys. zł w akcjach SSP, a tym, którzy przepracowali 50 lat – 20 tys. zł w akcjach SSP. Polacy staną się współwłaścicielami SSP.
  • Przyznamy opiekunom seniorów comiesięczny czek na opiekę w wysokości nawet ponad 1000 zł.
  • Powołamy centra rehabilitacji i dziennego pobytu dla seniorów.
  • Wprowadzimy urlopy wytchnieniowe (14 dni) dla opiekunów seniora. W tym czasie opiekę będzie finansować państwo.
  • Wprowadzimy pakiet drobnych usług dla seniora – taksówka, złota rączka, kosmetyczka – na wzór systemu, który już działa w Poznaniu.

NAPRAWMY POLSKĘ

Kandyduję, bo uważam, że Koalicja Obywatelska i polska polityka potrzebuje nowych twarzy i potrzebuje filozofii samorządowców.

Razem
 • Kim jestem

  Jestem radomszczanką. To tutaj skończyłam szkołę, by kontynuować naukę na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej w Łodzi. Po odbyciu stażu zawodowego wróciłam do Radomska i zdecydowałam się otworzyć́ własną działalność́ gospodarczą. Dzięki wytrwałości i systematycznej pracy stale ją rozwijam. Dziś́ prowadzę dwie apteki.

  Przez ostanie osiem lat byłam radną Rady Miejskiej w Radomsku. Pracowałam w trzech komisjach – Komisji Rewizyjnej, której byłam przewodniczącą, Komisji Budżetowej i Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego.

  Jestem zwolenniczką jak najszerszego udziału obywateli w życiu publicznym, a partycypację społeczną i współudział mieszkańców w podejmowaniu decyzji na każdym szczeblu samorządu uważam za podstawowe wartości w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

  Niezwykle istotne znaczenie ma dla mnie przejrzystość́ działania urzędów oraz jawność́ wydatkowania środków publicznych. Z tych właśnie powodów wnioskowałam podczas działalności w Radzie Miejskiej o wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego oraz stworzenie Publicznego Rejestru Umów Urzędu Miasta Radomska, który pozwala każdemu mieszkańcowi sprawdzić jakie umowy, z jakim podmiotem i na jaką kwotę urząd zawarł. Radomska Radomszczański Budżet Obywatelski został powołany do życia w 2015 roku, a z efektów jego funkcjonowania mieszkańcy miasta mogą korzystać́ od trzech lat.

  Wiem jak ważna jest dla każdego z nas znajdująca się wokół miejsca zamieszkania przestrzeń́ publiczna, która pozwala spędzać́ czas w sposób aktywny, a jednocześnie atrakcyjny i bezpieczny. Dlatego właśnie zainicjowałam i zabiegałam o zakończenie procesu zagospodarowania terenu wokół tzw. Wielorybka – stworzono wielofunkcyjny park z alejkami pieszo-rowerowymi, boiskami dla dzieci i młodzieży, placem zabaw dla najmłodszych, strefą bezpłatnego dostępu do Internetu i licznymi nasadzeniami. Wnioskowałam także o opracowanie spójnej koncepcji budowy i oznaczenia ścieżek oraz dróg rowerowych, które pozwolą sprawnie i bezpiecznie przemieszczać́ się rowerzystom po terenie miasta. W ramach walki ze smogiem zabiegałam również o instalację czujek na przedszkolach i szkołach.

  W tym roku, po wielu dyskusjach z mieszkankami i mieszkańcami miasta wystąpiłam do Rady Miejskiej z wnioskiem o stworzenie „Miejskiego programu dofinansowania procedury In Vitro”, który poparło podpisami ponad 1700 osób i który został przyjęty przez radnych miejskich. Z tego rodzaju wsparcia mieszkańcy będą mogli korzystać́ już̇ od stycznia 2020 roku.

  W wyborach samorządowych w 2018 roku kandydowałam do Sejmiku Województwa Łódzkiego zdobywając 10 116 głosów.

  Jestem również̇ żoną, córką, siostrą i przyjaciółką. Mąż, Michał jest adwokatem i prowadzi własną kancelarię w Radomsku. Nasze życie to jednak nie tylko praca - to także spotkania z rodziną i przyjaciółmi, to fascynacja światem filmu i książki oraz tym rzeczywistym - tuż za rogiem – poznawanym podczas rowerowych wypraw czy wspólnych podróży.

  Ubieganie się o mandat poselski jest moją propozycją dokonania realnej zmiany wizerunku i funkcjonowania naszego regionu i kraju, ale też ścieżką do inspirowania i wdrażania realnych, konkretnych propozycji.

  Nie obiecuję Państwu tego co niemożliwe. Według moich wartości i przekonań́ budowanie wiarygodności to nie obiecywanie wszystkiego i wszystkim, ale umiejętność́ dialogu, a czasem powiedzenia słowa „nie”.

 • 1. Zdrowe powietrze

  Jak jest. Siedem miast województwa łódzkiego - Opoczno, Rawa Mazowiecka, Radomsko, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Zduńska Wola i Brzeziny – znajduje się na liście 50. najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Jakość powietrza jest w nich tak zła, a smog tak wielki, że odbija się na zdrowiu mieszkańców. Żyjemy w województwie łódzkim średnio najkrócej w Polsce. Z powodu raka umiera tu średnio 10 procent więcej ludzi niż w pozostałych regionach. Choroby układu krążenia powodują 20 procent więcej zgonów niż̇ średnia krajowa.

  Rząd to wie, bo to dane oficjalne, dużo mówi, ale pozoruje, że coś z tym robi. PiS-owski program „Czyste powietrze” okazał się fikcją, zdobycie dofinansowania na wymianę pieców lub ocieplenie domu okazało się trudniejsze, niż̇ zdobycie Mount Everestu. Smog dusi nas coraz bardziej.

  Jak to zmienimy. Najważniejszym problemem w walce ze smogiem jest brak sieci ciepłowniczej. Małe samorządy jej same nie zbudują, konieczny jest program rządowy. Uruchomimy go. Dzięki dofinansowaniu mniejsze samorządy będą mogły podłączyć mieszkańców do miejskiego ciepła, co znacznie poprawi jakość́ powietrza.

  Drugą barierą w walce ze smogiem jest koszt wymiany pieców. Rząd dofinansowuje nie więcej niż̇ 50 procent inwestycji. To za mało, bo wielu mieszkańców nie stać́ na wyłożenie brakujących kilku tysięcy złotych. Dlatego uruchomimy prosty, czytelny, łatwo dostępny program dofinansowania wymiany pieców i termomodernizacji budynków na poziomie 98 procent kosztów całej inwestycji. Tyle zapłaci państwo. Taniej jest dopłacić́ 98 procent, niż̇ potem wydawać́ miliardy na leczenie nowotworów wywołanych przez smog.

  2. Sprawna opieka zdrowotna.

  Jak jest. Rząd mówi, że pieniędzy jest coraz więcej, że kraj kwitnie, a w szpitalach i przychodniach jest coraz gorzej. Na operację zaćmy trzeba czekać́ średnio 644 dni, na leczenie protetyczne 589 dni, endoplastykę stawu kolanowego 1024 dni, a leczenie spastyczności w dziecięcym porażeniu mózgowym – 168 dni*. Lekarze i pielęgniarki wyjeżdżają, w szpitalach zamykane są oddziały, a pacjenci muszą coraz dłużej czekać́ na konsultacje. To wszystko się dzieje w czasach, gdy „na wszystko są pieniądze”.

  Na służbę zdrowia państwo wydaje średnio tylko 781 euro na mieszkańca rocznie**. To prawie 12 razy mniej niż̇ Szwajcaria i ponad dwa razy mniej niż̇ Słowenia.

  * dane za analiza firmy SGA M. Wesołowski i s-ka, sp.k, zajmująca się min. efektywnością działania placówek medycznych, https://www.pafere.org/2019/02/17/artykuly/polska-kolejkowa-ile-czasu-czekamy-na-operacje-w-ramach-nfz/

  ** dane: Eurostat za 2016 r

  Jak to zmienimy. Po wygranych wyborach od 2021 Polska będzie wydawać́ na służbę zdrowia 7 proc. PKB (Produktu Krajowego Brutto). Dzięki temu więcej pieniędzy trafi do systemu opieki zdrowotnej, skrócą się kolejki i zwiększy dostępność́ badań, zabiegów i procedur medycznych.

  Uruchomimy system finansowego wsparcia dla uczelni medycznych na kształcenie lekarzy oraz indywidualny system stypendialny dla studentów pielęgniarstwa.

  Zwiększymy dostępność́ do badań i uruchomimy program oddłużenia szpitali.

  Tylko realne przeznaczenie większych środków na służbę zdrowia naprawi system.

  3. Polska to nie tylko Warszawa

  Jak jest. Małe i średnie miasta zauważane są przez rząd tylko przy okazji wyborów. Społeczeństwa się starzeją, a praktycznie jedyne rozwiązanie dla młodych, które proponuje rząd, to wyjazd - do dużych miast albo za granicę. Praca w mniejszych miejscowościach jest, ale słabo płatna. Wykształceni i specjaliści muszą szukać jej gdzieś́ indziej. Infrastruktura się starzeje: są miasta i gminy w naszym regionie, w których ostatnią szkołę wybudowano za Jaruzelskiego, a nową drogę wytyczono za Gierka.

  Jak to zmienimy. Obecny nierównomierny rozwój kraju to skutek zaniedbań́ rządu. Można to odwrócić́. To właśnie rząd musi się tym zajmować́. Powinien stworzyć́ warunki do inwestowania w mniejszych miejscowościach, a zagraniczne i rządowe inwestycje kierować́ do regionów szczególnie zagrożonych degradacją gospodarczą, a nie tylko do Warszawy i innych wielkich miast. Tylko w ten sposób zapewni się młodym mieszkańcom małych miejscowości godne warunki życia, pracy i rozwoju.

  Dla starszych mieszkańców uruchomimy program bonów opiekuńczych, które pozwolą sfinansować́ opiekę nad seniorami. Każdy samodzielnie będzie decydować́, z jakich usług i kiedy chce skorzystać́.

  4. Otwarta szkoła

  Jak jest. Dzieci stłoczone w małych klasach. Podwójny rocznik tracący z powodu fanaberii rządu swoje edukacyjne szanse. Sfrustrowani, poniżani rządowym hejtem nauczyciele. Niedofinansowane szkoły, samorządy obciążane nie swoimi – a rządu - rachunkami. Tak wygląda polska szkoła po czterech latach rządów PiS.

  Jak to zmienimy. Przede wszystkim będziemy pamiętać o dzieciach. Dlatego odciążymy programy tak, by dzieci się naprawdę uczyły, a nie zakuwały. Żeby zdobywały wiedzę i kompetencje potrzebne do funkcjonowania we współczesnym świecie, a nie myślały o nim w kategoriach XIX wieku. Szkoła ma uczyć́ kreatywności, a nie regułek, ma być́ otwarta, a nie pokazywać́ świat odgrodzony murem.

  To mogą zrobić́ tylko dobrze opłacani, nauczycielscy pasjonaci, których rząd musi w końcu docenić́. Dlatego zwiększymy subwencję oświatową dla samorządów, dzięki czemu do szkół trafi więcej pieniędzy.

 • Gdy myślą Państwo o własnej przyszłości, gdy zastanawiają się nad przyszłością Waszych dzieci i wnuków, jakie obrazy stają Wam przed oczami? Ufacie, że Polska i świat zmierzają w dobrą stronę, czy górę biorą obawy? Ja wierzę, że pójdziemy w dobrą stronę, musimy tylko wykonać́ jeden krok - 13 października pójść́ do urn i zdecydować.

  Jestem samorządowcem i społecznikiem. Działam, walczę, pracuję, przekonuję – wszystko dla dobra naszej małej ojczyzny.

  Zawsze słuchałam ludzi. Nie mówię im, co mają myśleć, tylko pytam, co myślą.

  Mieszkańcy naszego regionu, Polacy, wiedzą, jak Polska powinna wyglądać́, samorządowcy i politycy muszą ich tylko słuchać́. Dlatego zainicjowałam uruchomienie w Radomsku gminnego programu dofinansowania in vitro. Poparło go 1700 mieszkańców. Nasze miasto będzie najmniejszym w Polsce, które taki krok wykona.

  Kandyduję w wyborach do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej. Kandyduję, bo wierzę, że Polska jest tu, w naszych małych ojczyznach, a nie tylko na Marszałkowskiej i Nowogrodzkiej w Warszawie. Radomsko, Bełchatów, Opoczno, Piotrków Trybunalski, Rawa Mazowiecka, Skierniewice w niczym nie ustępują Warszawie czy Łodzi. Nie są żadną Polska B, są Polską z krwi i kości.

  Mam dość́ traktowania naszego regionu jak skansen. Dość́ tolerowania, że w województwie łódzkim żyjemy najkrócej w Polsce, że wskaźniki zachorowalności na raka rosną, a władza, choć́ o tym wie, nic z tym nie robi. Mam dość́ zgody na wyludnienie mniejszych miejscowości, dość́ indolencji rządu, który mówi, że zrobi, ale gdy już robi, to dla swoich.

  Wiem, że to starszym pokoleniom Polska zawdzięcza swój potencjał i rozwój, dlatego musimy korzystać́ z doświadczeń́ naszych rodziców, wsłuchiwać́ się w ich głos i ich doceniać, a nie traktować́ jak klientów, których głosy można tanio kupić.

  Wiem, że to nie rolnicy powinni się domagać, ale władza sama powinna im stworzyć́ bezpieczne i stabilne warunki rozwoju i produkcji żywności.

  Wiem, że młodzi ludzie muszą mieć warunki do zakładania rodzin, realizacji siebie i swoich pomysłów.

  Nie godzę się, by jedyne, co rząd miał im do zaproponowania, to wyjazd - z mniejszych miejscowości do większych lub za granicę.

  Nie jestem partyjnym baronem, stoją za mną ludzie i to, co dla nich - i wspólnie z nimi - do tej pory pracowałam. Wykorzystam swoje samorządowe i społecznikowskie doświadczenie zebrane w pracy z ludźmi i dla ludzi.

  Znam Wasze problemy, bo jestem stąd.

1. Zdrowe powietrze
1. Zdrowe powietrze
2. Sprawna opieka zdrowotna
2. Sprawna opieka zdrowotna
3. Polska to nie Warszawa
3. Polska to nie Warszawa
4. Otwarta szkoła
4. Otwarta szkoła